Bruksavelspris

Kennel Türingens har erhållit 3 Bruksavelspris ,i dessa pris har följande hundar haft en stor del.

Bruksavelspriset instiftades år 1956 och är ett erkännande åt de hundar, som visat sig vara goda nedärvare och har haft stor betydelse för aveln av goda bruksdjur. Bruksavelspriset utdelas endast en gång till varje avelsdjur, och som bevis för utmärkelsen utfärdar SKK ett diplom.

Avelshund får tillgodoräkna sig poäng för högst 15 avkommor. Minimipoäng 50. Avelstik får tillgodoräkna sig poäng för högst 8 avkommor. Minimipoäng 25. Poängen beräknas efter fastställd tabell. Meriterna ska ha erövrats i Sverige, och endast en merit per avkomma får räknas. Samtliga avkommor ska dessutom ha erhållit lägst 3:e pris i kvalitetsbedömning i officiell klass på utställning eller godkänd exteriörbeskrivning vid officiell korning eller godkänt vallhundsprov vid lokalprov (gäller endast australian stock dog/working kelpie och border collie).

Ägare som anser sin hund vara kvalificerad för SKK:s bruksavelspris, ska anmäla detta på härför avsedd blankett

Bruksprov för skydds-, spår-, rapport-, sök- och bevakningshund

Godkänt betyg i elitklass 5
Uppflyttad till elitklass 4
Godkänt betyg i högre klass 3
Uppflyttad till högre klass 2
Godkänt betyg i lägre klass 1

Prov tjänstehundscertifikat
Polishund 5
Räddningshund 3
Bevakningshund 3

BHP
BHP III, V 5
BHP III, SG 4
BHP II 2
BHP I 1

IPO
IPO III, V 5
IPO III, SG 4
IPO II 2
IPO I 1

Draghundsprov
Dragprovscertifikat (Drh III) 2
Godkänt prov som draghund (Drh II) 1