Bruksuppfödarpris

Kennel Türingen har erhållit 6 Bruksuppfödarpris och i dessa pris har dessa hundar gjort det möjligt.

Bruksuppfödarepriset instiftades år 1962 och är ett erkännande åt de uppfödare, som i Sverige fött upp hundar vilka meriterat sig på bruks-/jaktprov. Bruksuppfödarepris utdelas för uppfödning inom en och samma ras, och som bevis för utmärkelsen utfärdar SKK ett diplom.

Uppfödare kan erhålla priset flera gånger men får då ej tillgodoräkna sig poäng för hundar, vilkas poäng tidigare utnyttjats. Uppfödare får tillgodoräkna sig poäng för högst 10 hundar. Minimipoäng 35. Poängen beräknas efter fastställd tabell. Meriterna ska ha erövrats i Sverige, och endast en merit per hund får räknas.

Samtliga hundar ska dessutom ha erhållit lägst 3:e pris i kvalitetsbedömning i officiell klass på utställning eller godkänd exteriörbeskrivning vid officiell korning eller godkänt vallhundsprov vid lokalprov (gäller endast australian stock dog/working kelpie och border collie).

Uppfödare som anser sig vara kvalificerad för SKK:s bruksuppfödarepris, ska anmäla detta på härför avsedd blankett.


Bruksprov för skydds-, spår-, rapport-, sök- och bevakningshund

Godkänt betyg i elitklass 5
Uppflyttad till elitklass 4
Godkänt betyg i högre klass 3
Uppflyttad till högre klass 2
Godkänt betyg i lägre klass 1

Prov tjänstehundscertifikat
Polishund 5
Räddningshund 3
Bevakningshund 3

BHP
BHP III, V 5
BHP III, SG 4
BHP II 2
BHP I 1

IPO
IPO III, V 5
IPO III, SG 4
IPO II 2
IPO I 1

Draghundsprov
Dragprovscertifikat (Drh III) 2
Godkänt prov som draghund (Drh II) 1