SBKs KORNINGSDIPLOM

Kennel Türingens Har erhållit 9 korningsdiplom

 

Dessa primisser gäller för Korningsndiplom

astställda av SBKs arbetsutskott 1972-05-05

Diplomet har instiftats för att stimulera uppfödare och täckhundsägare att verka för att valpköpare korar sina hundar.

Diplomet utdelas, enligt nedanstående regler, centralt av Svenska Brukshundklubben efter rekommendation av respektive rasklubb och efter anmälan från uppfödare eller täckhundsägare.

För erhållande av diplom krävs att nedan angivet antal hundar av samma ras,

a)     uppfödda av samma uppfödare eller kennel,

b)    fallna efter en och samma hanhund eller tik,

skall ha deltagit vid en av anordnad korning med godkänt resultat.

Diplomet kan utdelas retroaktivt och mer än en gång till samma kennel eller person.

För erhållande av diplomet krävs för uppfödare ett antal av 10 hundar enligt ovan, för hanhund 15st och för tik 5st godkända hundar.