Vi vill lyfta fram några ekipage under 2013


Jonna & Zolo

KORAD

Svensk utställnings Champion

Uppflyttad till elit spår

1:a pris i Lyd Elit

Svenskt Viltspårs champion

Sussie & Ylle

KORAD

Uppflyttad till Elit Spår

Cert i Bruksklass

 

Lena & Yxa

uppflyttad till Elit Spår

Uppflyttad till elit Lydnad

Ylva & Argus

1:a pris i Lyd 1, när Argus bara var 10månader samt uppflytt till Lägre vid 12 månaders ålder